بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت کوره پیشگرم نورد مجتمع فولاد مشیز بردسیر

کارفرما

مجتمع فولاد مشیز بردسیر

درصد پیشرفت

50 %

تاریخ شروع

1400/11/02

تاریخ پایان

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

اقدامات:

در این پروژه با اطمینان از اعتبار شبیه‌سازی اولیه، شبیه‌سازی نهایی به‌منظور افزایش ظرفیت کوره انجام گردید. 

دستاوردها:

  • طراحی بهینه و دستیابی به راندمان بالای این کوره‌ها و همچنین کاهش هزینه‌ها
  • مشخص شدن نسبت سوخت به هوای مورد نیاز، محل قرارگیری مشعل‌ها و مدت زمان ماند شمش داخل کوره با انجام شبیه‌سازی
  • کاهش مقدار مصرف گاز و همچنین کاهش میزان اکسیداسیون شمش‌ها

تاریخ شروع: 1401/04/13

درصد پیشرفت
35%

تاریخ شروع: 1398/06/23

تاریخ پایان: 1398/10/22

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1397/12/01

تاریخ پایان: 1398/04/10

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/12/04

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/12/03

تاریخ پایان: 1399/01/18

درصد پیشرفت
100%