ممیزی خط تأمین هوای فشرده کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

مجتمع مس سرچشمه

درصد پیشرفت

100 %

تاریخ شروع

1398/08/16

تاریخ پایان

1398/12/04

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

اقدامات:

با ممیزی کامل خط هوای فشرده و استخراج و دسته‌بندی تمامی نقشه‌های موجود در کارخانه جهت بررسی صحت اجرا و مطابقت آن‌ها با نقشه‌های طراحی شده توسط کارشناسان شرکت پرداخته شود و مزایا و معایب خط و تجهیزات آن مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با تهیه چک لیست‌های مربوطه عملکرد تجهیزات و میزان انطباق آن‌ها با خط تولید مورد بررسی قرار گرفت و با تعریف نقشه های اصلاحی ایرادات خط به کارفرما گزارش شد. 

در نهایت جهت سهولت در بازرسی خط و ممیزی کامل آن، یک اینترفیس نرم افزاری ایجاد گردید و خط هوای فشرده به‌صورت کامل توسط نرم افزار مناسب مدل شد که قابلیت نمایش کامل خط به‌صورت گرافیکی با ذکر جزئیات را دارا می‌باشد.

دستاوردها:

  • استخراج و دسته‌بندی تمام نقشه‌های مربوط به خط هوای فشرده از میان 39000 نقشه موجود PFD و P&ID 
  • ممیزی کامل خط به‌وسیله چک لیست‌های طراحی شده برای تک تک تجهیزات
  • محاسبه و مقایسه میزان تولید و مصرف هوا و ردیابی نقاط معیوب خط
  • ایجاد نقشه‌های اصلاحی خط تأمین هوا 
  • ایجاد اینترفیس نرم‌افزاری جهت نمایش گرافیکی کامل خط و سهولت در انجام بازرسی روزانه

ابزارها و مهارت‌های به‌کار برده شده در پروژه:

  • دانش کافی در خصوص کمپرسورها، فن‌ها، شیرآلات و تجهیزات پایپینگ
  • توانایی تحلیل و as-built سازی نقشه‌های P&ID، PFD، Isometric، و …
  • توانایی ایجاد اینترفیس نرم‌افزاری به‌منظور سهولت در بازرسی روتین خط پایپینگ

تاریخ شروع: 1401/04/13

درصد پیشرفت
35%

تاریخ شروع: 1398/06/23

تاریخ پایان: 1398/10/22

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1397/12/01

تاریخ پایان: 1398/04/10

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/12/03

تاریخ پایان: 1399/01/18

درصد پیشرفت
100%