خدمات

تهیه هندبوک خطوط تولید و واحد‌های تعمیرات و نگهداری با رویکرد آموزش پرسنل
تهیه دستورالعمل‌های عملیاتی فرآیند‌های تولید براساس اسناد سازندگان و تجربیات تولیدتهیه لیست ...
مشاوره در زمینه‌های توسعه و بهره‌‌برداری
تجهیزات غبارگیر الکتروفیلتر‌ها و بگ‌‌فیلتر‌ها
کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه دارای 4 الکتروفیلتر عظیم استاتیکی با ظرفیت بسیار بالا است. این ش...
کوره‌های پیشگرم نورد
برای اولین بار در ایران بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت کوره پیشگرم بدون تغییرات اساسی و با کمت...