بهینه‌سازی کوره پیشگرم مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

کارفرما

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

درصد پیشرفت

100 %

تاریخ شروع

1398/12/03

تاریخ پایان

1399/01/18

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

اقدامات:

بررسی‌های عددی، شبیه‌سازی کوره و جانمایی جدید مشعل‌ها، تهیه نقشه‌های اصلاحی کوره و بررسی عملکرد رکوپراتور.

از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه، ممیزی کامل کوره، تمامی نواقص اجرایی موجود در نسوزکاری کوره، عایق‌بندی لوله‌های انتقال هوا، ریل‌های انتقال شمش، موتورها، پمپ‌ها و بلاور‌ها می‌باشد و پس از آن راهکارهای متناسب با هر مورد جهت رسیدن به عملکرد بهینه کوره ارائه شده است. در نهایت با ترموگرافی کامل از شمش‌ها به بررسی کیفیت شمش خروجی از نظر توزیع دما جهت ورود به پروسه نورد پرداخته شده است.

دستاوردها:

  • مدل‌سازی کوره و ارائه نقشه‌های اصلاحی و تعیین جانمایی جدید مشعل‌ها 
  • افزایش کیفیت شمش خروجی از کوره از نظر توزیع دما
  • کاهش میزان اکسیداسیون شمش‌ها
  • ایجاد یک اتوماسیون قوی جهت مکانیزه کردن کوره 
  • ممیزی کامل کوره و بیان راهکار‌های اصلاحی در بهبود نسوزکاری کوره، عایق‌بندی لوله‌ها، ریل‌های انتقال شمش، پمپ‌ها، بلاور‌ها، ترموکوپل‌ها، شیر‌های برقی و جرقه زن‌ها 
  • کاهش دمای گازهای خروجی دودکش و بهبود عملکرد زیست محیطی مجموعه

 (دستاورد این پروژه، افزایش بیش از 80 درصدی ظرفیت تولید کوره پیشگرم نسبت به ظرفیت تولید حال حاضر آن بوده است.)

ابزارها و مهارتهای به‌کار برده شده در پروژه:

دانش کافی در خصوص مشعل‌ها

شناخت انتقال حرارت و سوخت-احتراق

مدل‌سازی CFD احتراق در نرم‌افزار Fluent

شناخت مبدل‌های حرارتی

شناخت تجهیزات ابزاردقیق و اتوماسیون

توانایی اجرای آجرنسوز

توانایی اجرای اتوماسیون کوره

توانایی اجرای پایپینگ کوره و نصب تجهیزات ابزاردقیق

طراحی نقشه‌های P&ID، PFD، Isometric، و …

تاریخ شروع: 1401/04/13

درصد پیشرفت
35%

تاریخ شروع: 1398/06/23

تاریخ پایان: 1398/10/22

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1397/12/01

تاریخ پایان: 1398/04/10

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/12/04

درصد پیشرفت
100%