مدل‌سازی جریان و حرارت در بویلر بازیاب کوره فلش مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

مجتمع مس سرچشمه

درصد پیشرفت

100 %

تاریخ شروع

1397/12/01

تاریخ پایان

1398/04/10

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

اقدامات:

با شبیه‌سازی عددی بویلر بازیاب حرارتی، آپتیک شفت، لانس‌های هوای سولفاتایزینگ و قسمتی از ستلر به کمک دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی توزیع دما، خطوط جریان، اختلاط گاز، هوا و غبار و توزیع غبار در طول بویلر پرداخته شد و تمامی اجزا کوره و اجزای داخلی آن شامل بافل‌ها، اسکرین‌ها و باندل‌های ناحیه جابه‌جایی و تشعشع مدل‌سازی شده‌اند.

دستاوردها:

  • توزیع دمای بویلر در ناحیه ورودی و محل اتصال به آپتیک شفت 
  • الگوی سرعت سیال در دهانه ورودی بویلر و ناحیه متصل به آپتیک شفت
  • شبیه‌سازی توزیع غبار در طول بویلر و شناسایی زمان ماند غبار

ابزارها و مهارت‌های به‌کار برده شده در پروژه:

  • توانایی ایجاد مدل تجهیز از نقشه‌های ساخت توسط نرم‌افزارهای طراحی مانند SolidWorks
  • مدل‌سازی CFD جریان دارای غبار در نرم‌افزار Fluent
  • شناخت پروسه سولفاتایزینگ مؤثر در کاهش میزان تشکیل بیلدآپ

تاریخ شروع: 1401/04/13

درصد پیشرفت
35%

تاریخ شروع: 1398/06/23

تاریخ پایان: 1398/10/22

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/12/04

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/12/03

تاریخ پایان: 1399/01/18

درصد پیشرفت
100%