تهیه هندبوک خطوط تولید و واحد‌های تعمیرات و نگهداری با رویکرد آموزش پرسنل

با استفاده از دانش کارشناسان و متخصصان محب صنعت با مناسب ترین هزینه، سازمان خود را تبدیل به خاص‌ترین نمایید.

  • تهیه دستورالعمل‌های عملیاتی فرآیند‌های تولید براساس اسناد سازندگان و تجربیات تولید
  • تهیه لیست کامل از تجهیزات خط تولید به‌همراه برنامه PM و دستورالعمل تعمیراتی
  • استخراج سوابق تعمیراتی تجهیزات اساسی 
  • جمع‌آوری کلیه مطالب مهم خط تولید و تهیه هندبوک آموزشی

خدمات ارائه شده:

حسن انجام کارهای مربوطه: