مدل‌سازی پمپ واتر جکت کوره فلش مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

مجتمع مس سرچشمه

درصد پیشرفت

100 %

تاریخ شروع

1398/06/23

تاریخ پایان

1398/10/22

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

اقدامات:

با استفاده از شبیه‌سازی جریان در پمپ‌ واترجکت کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه وقوع پدیده کاویتاسیون در دبی‌های مختلف در این پمپ‌ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. جهت شبیه‌سازی عددی و بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در پمپ مورد نظر میدان جریان به‌صورت سه بعدی و آشفته همراه با دوران پره‌ها با استفاده از نرم افزار فلوئنت تحلیل گردید.

دستاورد‌ها:

  • تشخیص بروز کاویتاسیون و ارائه راهکار رفع این پدیده
  • کاهش هزینه ناشی از تعویض مکرر ایمپلر
  • دستیابی‌به نقطه بهینه کارکرد پمپ
  • افزایش کارایی پمپ ناشی از اعمال راهکارهای پیشنهادی

ابزارها و مهارت‌های به‌کار برده شده در پروژه:

  • اسکن سه ‌بعدی ایمپلر و محفظه
  • مدل‌سازی توسط نرم‌افزار  SolidWorks
  • مدل‌سازی جریان دوفازی توسط نرم ‌افزار Ansys Fluent

تاریخ شروع: 1401/04/13

درصد پیشرفت
35%

تاریخ شروع: 1397/12/01

تاریخ پایان: 1398/04/10

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/12/04

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/12/03

تاریخ پایان: 1399/01/18

درصد پیشرفت
100%