پروژه فاین‌تیون کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

مجتمع مس سرچشمه

درصد پیشرفت

35 %

تاریخ شروع

1401/04/13

تاریخ پایان

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

تیم‌کاری محب‌ صنعت فعالیت خود را از تاریخ 1401/04/13 با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان در این پروژه آغاز کرده است. ما در این پروژه به‌دنبال ارتقای بهره‌وری و سرعت تولید، رفع موانع تولید و کاهش ضایعات هستیم.

اهداف پروژه

 • شناسایی و ارائه راهکار درخصوص رفع ضایعات و تلفات
 • شناسایی نقاط ضعف مواد ورودی و مصرفی واحدها و ارائه راهکار درخصوص بهبود آنها
 • ارزیابی خط تولید از دیدگاه راندمان هر واحد و ارائه راهکار درخصوص افزایش راندمان کارخانه
 • شناسایی گلوگاه‌های تولید و ارائه راهکار در راستای کاهش توقفات و افزایش تولید
 • افزایش تخصص و آگاهی پرسنل و ایجاد ارتباط مؤثر میان واحدها از طریق ایجاد سامانه مدیریت دانش
 • شاخص‌گذاری از طریق بنچمارکینگ، اسناد سازندگان و مدل‌های موجود

حوزه‌های کاری پروژه

 • تخمین میزان، مکان و ارائه دلایل بروز تلفات واحدهای مختلف خط تولید (تلفات مس، انرژی، زمان و …) و پیشنهاد راهکارهای بهینه‌سازی با هدف کاهش تلفات
 • استخراج راندمان سالانه، ماهانه، هفتگی و سیکلی واحدهای مختلف (از گذشته تا کنون) و ارائه دلایل افت راندمان و پیشنهاد راهکارهای بهینه‌سازی با هدف افزایش راندمان
 • بررسی کیفیت محصول هر واحد (از گذشته تا کنون) و ارائه مشکلات و راهکارهای رفع آنها
 • شناسایی مشکلات ترکیب، سایز، خلوص و آنالیز مواد مصرفی کارخانه و ارائه پیشنهادات بهینه‌سازی
 • استخراج دستورالعمل‌های موجود و مقایسه با اسناد طراح و ارائه اصلاحات مورد نیاز
 • شناسایی واحدهای فاقد دستورالعمل مشخص و ثبت شده و ایجاد آن
 • ایجاد شاخص‌های عملیاتی و تعمیراتی واحدهای مختلف (براساس بنچمارکینگ)

تاریخ شروع: 1398/08/12

تاریخ پایان: 1399/03/12

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/06/23

تاریخ پایان: 1398/10/22

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1397/12/01

تاریخ پایان: 1398/04/10

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/12/04

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/12/03

تاریخ پایان: 1399/01/18

درصد پیشرفت
100%