اخبار و مقالات

ابزار دقیق هسته‌ای

امروزه ابزار دقیق هسته‌ای نقش مهمی در انواع صنایع ایفا میکند. ویژگی بارز این تجهیزات نسبت به تجهیزات با مکانیزم‌های کار دیگر این است که در شرایط محیطی سخت مثل دما، فشار، رطوبت و… بسیار بالا یا پایین که تجهیزات دیگر قابلیت عملیاتی خود را از دست می دهند، قابل استفاده هستند و نیز دارای دقت و قابلیت اتکای بالا می‌باشند.

ادامه مطلب

مطالعه و بررسی انواع کوره‌های پیشگرم نورد و پیشنهاد کوره مناسب جهت احداث در صنایع نورد ایران

در این مقاله انواع مختلف کوره‌های پیشگرم، مکانیسم کاری آن‌ها و همچنین مزایا و معایب هر کدام از آن‌ها معرفی شده است. در نهایت کوره‌های پیشگرم متداول بر‌اساس پارامترهای اصلی مربوطه باهم مقایسه شده اند و کوره مناسب برای صنایع نورد ایران پیشنهاد شده است.

ادامه مطلب