بررسی خط تأمین هوای کوره‌های کانورتر و اماکن سنجی تأمین فلوی ثابت هوا مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

مجتمع مس سرچشمه

درصد پیشرفت

100 %

تاریخ شروع

1398/08/12

تاریخ پایان

1399/03/12

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

اقدامات:

این پروژه با هدف رفع مشکل افت دبی هوای موردنیاز کوره‌ها و پاشش مذاب ناشی از افزایش بیش از حد دبی هوا و در نتیجه امکان‌سنجی تأمین دبی جریان ثابت در شرایط عملیاتی کوره‌ها انجام پذیرفته است. با جمع‌آوری و بررسی داده‌های مصرف هوای کانورتر سعی شده است که نقاط‌کاری واقعی کوره تعیین و عملکرد کوره‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

دستاوردها:

 • تعیین نقاط کاری واقعی کوره از نظر دبی و فشار
 • استخراج نمودار عملکرد کوره و تعیین دبی و فشار پاشش کوره‌های کانورتور 
 • محاسبه حداکثر دبی و فشار مجاز هوا در ورودی کوره‌های کانورتور 
 • ممیزی کامل خط انتقال هوا و انطباق‌سنجی آن با استاندارد‌های جهانی لوله‌کشی
 • تعیین نقاط کاری بهینه کوره‌ها
 • مطالعه جامع بر بلاور‌های تامین هوای مجتمع و تیغه هادی ورودی آن‌ها
 • انجام تست‌های میدانی و تعیین منحنی عملکرد واقعی بلاور‌ها
 • ارائه راهکارهای کنترلی جهت تنظیم بلاور‌های مجتمع

ابزارها و مهارت‌های به‌کار برده شده در پروژه:

 • استفاده از نرم‌افزار Pipe Flow
 • تسلط بر استانداردهای پایپینگ
 • شناخت بلاورها
 • شناخت عملیات کانورتورها

تاریخ شروع: 1401/04/13

درصد پیشرفت
35%

تاریخ شروع: 1398/06/23

تاریخ پایان: 1398/10/22

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1397/12/01

تاریخ پایان: 1398/04/10

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/12/04

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/12/03

تاریخ پایان: 1399/01/18

درصد پیشرفت
100%