خدمات تعمیرات و نگهداری و مشاوره در راهبری الکتروفیلترهای واحد فلش و کانورتور ذوب مجتمع مس سرچشمه

کارفرما

مجتمع مس سرچشمه

درصد پیشرفت

100 %

تاریخ شروع

1399/02/01

تاریخ پایان

1402/01/31

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

توضیحات پروژه:

در این پروژه به انجام خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی در‌خصوص رفع ایراد‌های موجود در سیستم الکتروفیلترهای واحد فلش و کانورتر ذوب مجتمع مس سرچشمه با تخصص‌ها مختلف شامل فرآیند تولید، آنالیز ارتعاشات، آنالیز برق و تحلیل‌های جریان سیال پرداخته شده است. در این راستا خدمات تعمیرات و نگهداری جزئی و خدمات مشاوره‌ای شامل آموزش، رفع عیب سیستم و ارتقا سیستم در جهت بهبود و افزایش راندمان تولید انجام پذیرفت. همچنین خدمات مشاوره‌ای به کل خط ذوب این مجتمع توسط تیم مشاور حرفه‌ای این شرکت با رویکرد تحقیقاتی صورت گرفته است.

دستاوردها:

  • کاهش توقفات تولید
  • افزایش تولید 
  • افزایش راندمان خط تولید

تاریخ شروع: 1401/04/13

درصد پیشرفت
35%

تاریخ شروع: 1398/06/23

تاریخ پایان: 1398/10/22

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1397/12/01

تاریخ پایان: 1398/04/10

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/12/04

درصد پیشرفت
100%

تاریخ شروع: 1398/12/03

تاریخ پایان: 1399/01/18

درصد پیشرفت
100%