پرتو‌های هسته‌ای در صنایع سنگین

ابزار دقیق هسته‌ای

امروزه ابزار دقیق هسته‌ای نقش مهمی در انواع صنایع ایفا میکند. ویژگی بارز این تجهیزات نسبت به تجهیزات با مکانیزم‌های کار دیگر این است که در شرایط محیطی سخت مثل دما، فشار، رطوبت و… بسیار بالا یا پایین که تجهیزات دیگر قابلیت عملیاتی خود را از دست می دهند، قابل استفاده هستند و نیز دارای دقت و قابلیت اتکای بالا می‌باشند.

ادامه مطلب